Bescherming persoonsgegevens

AERIUS Monitor houdt geen persoongegevens bij.