Hergebruik van tekst, beeld, model of ander materiaal

Beeldmateriaal uit AERIUS Monitor mag worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.